top of page

Eye Lash and Eye Brow Tinting:

 

Eye Lash Tinting: $15.00

Eye Brow Tinting: $15.00

Lash and Brow Tinting: $30.00

Eye Brow Tint and Wax: $30.00

Eye Lash Tint, Eye Brow Tint and Eye Brow Wax: $45.00

bottom of page